img 020-4919514
info@retaileventnederland.nl
  • Volg ons:
1st jun

2016

Winkeliers en horecaondernemers kennen hun rechten niet

lagere huurDe media staan er vol van: het gaat niet goed met de winkelstraten en winkelcentra in Nederland. Steden kampen met steeds meer leegstand. Dit komt onder andere door de toenemende verkopen via internet en het gebrek aan financiële middelen bij ondernemers om de noodzakelijke innovaties door te kunnen voeren. Ook de maatregelen vanuit de politiek om de leegstand in gemeenten tegen te gaan, hebben nauwelijks geholpen. Het aantal faillissementen neemt alleen maar toe.

Te hoge huren.

Het feit dat het merendeel van de winkeliers en horecaondernemers veel te veel huur betaalt, blijft volgens mr. P.A.J (Peter) Stevens, directeur van Lagerehuur, onderbelicht in alle berichtgeving en de maatregelen omtrent leegstand.

“Hurende ondernemers hebben hun huur, ondanks de crisis, alleen maar zien stijgen de afgelopen jaren. Door de sterk dalende omzetten en marges is dit voor de meeste ondernemers niet meer op te brengen.”

Peter Stevens

P.A.J. (Peter) Stevens, directeur Lagerehuur

Verhuurders profiteren van onwetendheid huurders.

De meeste hurende winkeliers en horecaondernemers weten niet dat de wet voorziet in een toetsing en verlaging van de huidige huurprijs en maken daar helaas geen gebruik van. Stevens:

“De verhuurders zijn doorgaans wel op de hoogte van deze wettelijke bepalingen, maar laten hun huurders graag in onwetendheid”.

Angst bij huurders.

Veel huurders schromen hun verhuurder te benaderen met het verzoek om een huurverlaging, uit angst de verstandhouding te verstoren. Of zij denken dat zelf een huurverlaging kunnen bedingen, zonder tussenkomst van een derde en onafhankelijke partij.

“En daar gaat het fout”, zegt Stevens. “De huurder komt er vaak zeer bekaaid af, simpelweg omdat hij of zij niet op de hoogte is van de wettelijke mogelijkheden tot een huurverlaging, noch over de vereiste kennis beschikt om te kunnen bepalen wat een correcte huurprijs is. Overigens komen wij er in 99% van de gevallen uit met de verhuurder middels een minnelijke regeling”.

Informeren noodzakelijk.

“Huurverlagingen van 20 tot 30% zijn geen uitzondering”, licht Stevens toe. “Het is een gemiste kans voor hurende ondernemers om geen gebruik te maken van de voorzieningen die de wet biedt op het gebied van huurverlaging”. 

Daarom organiseert Lagerehuur voor hurende winkeliers en horecaondernemers door het gehele land gratis sessies over huurrecht en huurverlaging in samenwerking met onafhankelijk huurrechtspecialist mr E. (Erik) Teeuw, auteur van het boek “Huurgeschillen ontleed”

en initiator en beheerder van Huurgeschil.nl. Deze sessies worden vaak tijdens evenementen of in samenwerking met brancheorganisaties en winkeliersverenigingen georganiseerd.

“Een huurverlaging biedt hardwerkende ondernemers weer financiële ruimte om te investeren en innoveren. En dat is hard nodig om faillissementen, leegstand en uitgestorven winkelstraten en winkelcentra tegen te gaan”, besluit Stevens.

Over Lagerehuur

De juristen van Lagerehuur helpen winkeliers en horecaondernemers hun huurprijs te verlagen. Zij maken hierbij gebruik van de bepalingen in de wet. Ook kan Lagerehuur winkeliers en horecaondernemers bijstaan bij relocatie. Lagerehuur werkt op basis van no cure, no pay en treedt alleen op voor huurders, nooit voor verhuurders, waardoor onafhankelijkheid wordt gegarandeerd.

Voor meer informatie: 070 753 49 60 of info@lagerehuur.nl. Of bezoek www.lagerehuur.nl

 

Deel dit bericht :